Göta kanal

Göta kanal, som även omnämns som Sveriges blåa band och skillsmässodiket, sträcker sig från väst till öst genom Sveriges största sjöar Vänern och Vättern. Första etappen är den ogrävda delen som är Göta älv och därmed egentligen inte alls Göta kanal. Även om det finns information, både i tryckt form och i informationsfilmer, som säger annat så börjar Göta kanal i Sjötorp. Här tog man det första spadtaget och här finns sluss nr 1, sjöslussen.

Göta kanal

Göta kanal går genom skogar, öppna landskap, byar och städer. Kanalen går under både vägar och järnväg.

Om Göta kanal

Visste du att Göta kanal började man planera för redan på 1500-talet? Den för sin brasklapp kände biskop Hans Brask såg redan 1525 att man skulle bygga en förbindelse mellan Kattegatt och Östersjön. Målet var naturligtvis att undgå danskarnas tull för Öresund, som de började ta ut från 1400-talet och gjorde så fram till 1857.

Göta kanal har haft en enorm betydelse som fraktled ända sedan den blev klar 1832 fram till 1940-talet. Järnvägens tillkomst hade inte heller någon större inverkan på dess betydelse.

Man bör kanske se kanalen som en del i något större, förutom som ett svenskt ekonomiskt och militärt projekt. Kanalen ingick på sätt och vis i ett system och nätverk av kanaler över hela Europa som sträcker sig från Nordsjön till Svarta havet, i Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Göta kanal var systerkanal med Caledonian Canal i Skottland som ritades av samma person, Thomas Telford

Grundaren av Göta kanal

Baltzar Von Platen

Baltzar Von Platen, ansvarig för byggnationen av Göta kanal

1810 gav Karl XIII i uppdrag till Baltzar von Platen att från Mem i närheten av Söderköping vid Östersjön till Sjötorp vid Vänern, bygga det som skulle bli Göta Kanal. Motala Verkstad grundades 1822 för att producera vad som behövdes till kanalbygget av mekanisk utrustning, detta blev också anledningen till att Motala kallas “den svenska verkstadsindustrins vagga”.

Von Platens sista år tillbringade han som vicekung i Norge innan han avled 1829, så han fick aldrig se kanalen färdig. Han är begravd i Motala, bredvid kanalen i en ståtlig grav.

Bygget av Göta kanal

Göta kanal är ett av de största byggnadsprojekten någonsin i Sveriges historia. Den sträcker från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och är 190,5 km lång varav 87 km grävd kanal med 58 slussar över en nivåskillnad på totalt 91,8 meter. Hela sträckan med Trollhätte kanal och Göta älv är 390 km lång. Kostnaden var nio miljoner riksdaler, vilket motsvarar cirka 13,5 miljarder kr i 2005 års penningvärde.

Göta kanal karta

Göta kanal skapar en vattenväg kors genom hela Sverige, från väst till öst.

1806 presenterade Baltzar von Platen sin avhandling Afhandling om canaler genom Sverige som resulterade i hans privilegiebrev 1810 som gav Göta Kanalbolag rätt att bygga och driva kanalen, och rätt till arbetskraft, mark och skogar, varefter de första spadtagen togs i Motala. Snart hade man 15 ställen igång med arbeten utmed kanalen.

58 000 indelta svenska soldater avdelades för bygget. Under åren 1810 till 1832 deltog runt 60 000 man, inklusive ett ryskt pionjärkompani från kriget 1809 samt en del privata arbetare med att bygga kanalen, ett arbete som till största delen grävdes för hand med plåtskodda träspadar. Utöver detta grävande så sprängde man och murade huvudsakligen. Tack vare den framstående brittiske kanalbyggaren Thomas Telford fick vi ta del av den senaste brittiska tekniken men också många brittiska arbetsledare deltog i bygget. Kanalen invigdes 1832 av kung Karl XIV Johan.

Göta kanals samhällsbetydelse

Storhetstiden sammanföll med den tidigindustriella eran i Sverige, det vill säga de första 50 åren. Kanalbygget stimulerade många industrier i området och i Stockholm och Göteborg. Under denna period transporterades 100 000 ton per år på kanalen, och denna mängd överträffades först 1870 av järnvägen. Passagerar- och godstrafiken slogs ut av järnvägen och man förlorade upp mot 80 % av denna trafik i ett slag. I stort sett var det bara skogsprodukter, kol och malm som transporterades eftersom de inte hade bråttom med denna typ av produkt. 1857 så avskaffades tullen i Öresund av den danska kronan, och förutom tillfälliga uppsving under världskrigen, på grund av avspärrningarna med minor, återhämtade kanalen sig aldrig.

Från och med 1920-talet då turismen försiktigt började spira och fram till 1970-talets explosion av fritidsbåtar ökade den aspekten av kanalen som den har idag, som en turistsevärdhet som är mycket populär. 2007 gick 10 passagerarfartyg i trafik på kanalen och under samma år passerade 5200 fritidsbåtar. På 50 -talet hade lastbils och Idag finns i stort sett bara turisttrafik kvar, och kanalen har rustats upp och man har jobbat hårt för att bevara de svunna tidernas miljöer och Göta kanal har blivit en av Sveriges finaste kulturhistoriska objekt.

Välkommen till Sjötorp där du upplever Göta kanal från början!

Upplev Göta kanal i Sjötorp

I Sjötorp kan du uppleva slussningar av både fritidsbåtar och passagerarbåtar. Det är en stor turistattraktion som hör sommaren till, man tröttnar aldrig på att titta på båtar som slussar. Det bästa är så klart att uppleva detta ombord på båten.

_MG_2954

Hyr cykel och cykla längs kanalen. I Sjötorp hittar du cykeluthyrning hos Sjötorps Upplevelsecenter AB. Det ligger centralt. Är det obemannat så ring 0501-511 33.

cykeluthyrning

Upplev Göta kanal med båt. M/S Bellevue, en av de populära passagerarbåtarna som går på Göta kanal, har sin hemmahamn i Sjötorp.  För bokning och info ring 0501-514 70.

M/S Bellevue